Lycka
 
Lycka 23mån
Lycka 15mån
Lycka drygt 4mån
Lyckas debut i Gränna